HOUSE ANITA

English Deutsch Italiano

Ime: Anita Skledžija
Adresa: Dr. Ivana Kostrenčiča 36
51260 Crikvenica
CROATIA
Tel: +385 (0)51 785 394
+385 (0)1 46 83 984
GSM: +385 (0)91 897 44 80
E-mail:
Molimo napišite adresu, broj telefona ili faxa, kako bi Vas mogli kontaktirati.

  


Tip    
APP *** 2+1
APP *** 2+1  
APP *** 2+1  
 

More:  50 m  Restoran: 50 m Doktor: 50 m
Market: 50 m POGLED NA MORE   Centar: 1500 m
Sportski tereni: 100 m Mjenjačnica: 50 m Parking: DA

Crikvenica Info    E-mail: crikvenica@crikvenica-info.com