drucrik.gif (15795 bytes)

U Crikvenici od 19.studenog 1998.godine djeluje Društvo Crikveničana čiji
je cilj poticanje napredka Crikvenice u gospodarskom, komunalnom, kulturnom i
svakom drugom pogledu: zatim čuvanje identiteta mjesta, prikupljanje i
prezentiranje etnografskog materijala te njegovanje ukupne povijesne i kulturne
baštine Crikvenice. Time Društvo u neku ruku nastavlja tradidju nekadašnjeg
Društva za unapredenje i poljepšanje Crikvenice i okolice, koje je od svog
osnutka 1898.godine dok je djelovalo, mnogo napravilo za dobrobit Crikvenice.
Na njegov su poticaj izgradena i uredena kupališta, 1900.godine napravljen je
obalni put do Dramlja, 1901.godine mala meteorološka stanica (koja i danas
radi), počelo zasađivanje nekadašnjeg velikog (Kupališnog) parka i izgrađeno
prvo tenis igralište....
Danas su u Crikvenid problemi drukčiji, alj cilj ostaje isti.
Društvo je nevladina i ne stranačka organizacija a njegov član može biti
svaki hrvatski gradanin (državljanin) bez obzira je li rođen ili ne u Crikvenici i
bilo gdje živi. Zato su među njegovih 110 članova i naši ljudi koji žive u mnogim
europskim i prekomorskim zemljama, te u okviru svojih mogućnosti pomažu
rad Društva.
Društvo Crikveničana dosad se angažiralo na mnogim područjima. Zdušno
se svojim primjedbama i prijedlozima uključilo u raspravu o prijedlogu izmjene i
dopune prostornog plana, te diglo svoj glas protiv novogradnji i nadogradnji koje
narušavaju izgled Crikvenice ili se ne uklapaju u postojeću sredinu.

Društvo je pokrenulo i akciju da se stara škola koja je svojevremeno
pretvorena u trgovinu namještaja, vrati Gradu i prenamjeni u Dom kulture,
objekt kojeg Crikvenica nema, a koji bi mogao mnogo pridonijeti oživljavanju
kulturnog i društvenog života u Crikvenici.
U povodu Dana planete Zemlje Društvo je u travnju 1999.godine
organiziralo dobrovoljnu akciju na obnovi poznate crikveničke šetnice Ljubavne
cestice od "malina" do stare utvrde Badanj. Tu je akciju ponovilo i u toku
listopada.
U povodu Dana Crikvenice 14.kolovoza organiziralo je i priredilo izložbu
"Oćada z istoga kantuna" na kojoj je usporedbom starih i novfh fotografija
sredjšta mjesta prikazan 100-godišnji razvoj j promjene koje su nastale u
prostoru i vremenu.
Nova akcija je pokretanje i sustavna obrada povijesne građe Crikvenice.

Grupa članova Društva provodi j akciju za zaštitu jednog od najstarijih a
možda i najstarije stablo na području Crikvenice. To je hrast u Guljanovom
dolcu na Kotoru, čija se starost procjenjuje na 200 do 250 godina. Obujam
debla pri dnu iznosi više od 3,5 metra. Cilj je njegova stalna zaštita kao
spomenjka prirode.
Daljnje akcije odredit će život i prilike u mjestu, a Društvo u tome želi biti
trajno prisutno pridonoseći boljitku mjesta.
                                                                         Društvo Crikveničana

Društvo Crikveničana
Crikvenica
p.p. 17

E-mail: crikvenica@crikvenica-info.com